آمار تفکیکی نیشابور

آمار تفکیکی نیشابور

  • توسط : esmaelnejhad
  • در : ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
  • در : اخبار


پانزدهمین یادواره کودک و محرم

✅تعداد مدارس شرکت کننده ۳۴
✅تعداد دانش آموزان پسر شرکت کننده ۱۵۷
✅تعداد دانش آموزان دختر شرکت کننده ۴۴۶
✅جمع آثار دریافتی ۶۰۳