آرشیو : تصاویر

مراسم اختتامیه چهاردهمین یادواره ی کودک و محرم

مراسم اختتامیه چهاردهمین یادواره ی کودک و محرم

ادامه مطلب
اهدای جوایز در مراسم اختتامیه ی چهاردهمین یادواره ی کودک و محرم

اهدای جوایز در مراسم اختتامیه ی چهاردهمین یادواره ی کودک و محرم

ادامه مطلب
فضا سازی مراسم اختتامیه ی چهاردهمین یادواره ی کودک و محرم

فضا سازی مراسم اختتامیه ی چهاردهمین یادواره ی کودک و محرم

ادامه مطلب
برگزاری جلسه گزارش دبیرخانه سیزدهمین یادواره کودک و محرم با حضور مسئولین فرهنگی شهر مشهد

برگزاری جلسه گزارش دبیرخانه سیزدهمین یادواره کودک و محرم با حضور مسئولین فرهنگی شهر مشهد

در روز پنجشنبه ۱۵ آذر ماه ۹۷ ساعت ۹ صبح جلسه گزارش دبیرخانه سیزدهمین یادواره کودک و محرم با حضور مسئولین محترم فرهنگی شهر مشهد ...

ادامه مطلب
برگزاری جلسه گزارش دبیرخانه دوازدهمین یادواره کودک و محرم با حضور مسئولین فرهنگی شهر مشهد

برگزاری جلسه گزارش دبیرخانه دوازدهمین یادواره کودک و محرم با حضور مسئولین فرهنگی شهر مشهد

در روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ساعت ۹ صبح جلسه گزارش دبیرخانه دوازدهمین یادواره کودک و محرم با حضور مسئولین فرهنگی شهر مشهد مقدس در ...

ادامه مطلب
اختتامیه یازدهمین یادواره کودک و محرم

اختتامیه یازدهمین یادواره کودک و محرم

[gallery size="large" ids="957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100"]

ادامه مطلب
برگزاری جلسه گزارش دبیرخانه یازدهمین یادواره کودک و محرم با حضور مسئولین فرهنگی شهر مشهد

برگزاری جلسه گزارش دبیرخانه یازدهمین یادواره کودک و محرم با حضور مسئولین فرهنگی شهر مشهد

در روز پنجشنبه 4 آذر ماه ساعت 9 صبح جلسه گزارش دبیرخانه یازدهمین یادواره کودک و محرم با حضور مسئولین فرهنگی شهر مشهد مقدس در ...

ادامه مطلب
اهدایی دانش آموز اهل تسنن به دبیرخانه یادواره کودک و محرم

اهدایی دانش آموز اهل تسنن به دبیرخانه یادواره کودک و محرم

سیمن علیخواجه دانش آموز  اهل تسنن پایه ششم از دبستان سید قطب یادگار شهرستان تربت جام یک اثر زیبا را به تصویر کشیده و به دبیرخانه ...

ادامه مطلب
آخرین روزهای دریافت آثار از نگاه تصویر

آخرین روزهای دریافت آثار از نگاه تصویر

[gallery ids="546,561,548,562,549,556,558,550,551,560,544,552,553,554,555,557,545,547,559" orderby="rand"]

ادامه مطلب
دریافت آثار یازدهمین یادواره کودک و محرم از نگاه تصویر

دریافت آثار یازدهمین یادواره کودک و محرم از نگاه تصویر

[gallery ids="478,474,475"]

ادامه مطلب