آمار تفکیکی میان جلگه

آمار تفکیکی میان جلگه

  • توسط : esmaelnejhad
  • در : ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
  • در : اخبار


پانزدهمین یادواره کودک و محرم

✅تعداد مدارس شرکت کننده ۷
✅تعداد دانش آموزان پسر شرکت کننده ۸۶
✅تعداد دانش آموزان دختر شرکت کننده ۱۲۰
✅جمع آثار دریافتی ۲۰۶