آمار تفکیکی مدارس استثنائی

آمار تفکیکی مدارس استثنائی

  • توسط : esmaelnejhad
  • در : ۱۴۰۰-۰۲-۰۶
  • در : اخبار


پانزدهمین یادواره کودک و محرم

✅تعداد مدارس شرکت کننده ۶
✅تعداد دانش آموزان پسر شرکت کننده ۴۶
✅تعداد دانش آموزان دختر شرکت کننده ۱۹
✅جمع آثار دریافتی۶۵